Ai từng bị chôm đồ ăn nơi công sở sẽ cần lắm một thiết bị chống trộm như thế này
X